Posiedzenie: 16. Przemówienie senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad: ustawa o Funduszu MedycznymPosiedzenie: 16. Przemówienie senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad: ustawa o Funduszu Medycznym
@