Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski spotkał się z samorządowcami Sądecczyzny i Ziemi Gorlickiej, którym wręczył promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W spotkaniu, które odbyło się w budynku delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, uczestniczył m.in. Senator RP Wiktor Durlak, Arkadiusz Mularczyk – Poseł na Sejm RP, Jan Duda – Poseł na Sejm RP, Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Patryk Wicher – Poseł na Sejm RP, Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Józef Leśniak  – Wicewojewoda Małopolski, Marek Kwiatkowski Starosta Nowosądecki, Maria Gubała Starosta Gorlicki oraz licznie zebrani wójtowie, burmistrzowie gmin z dwóch powiatów ( Jan Kotarba – Wójt Gminy Rytro , Piotr Ryba , Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron , Marta Słaby – Wójt Gminy Łabowa , Jacek Migacz – Wójt Gminy Grybów , Mariusz Tarsa – Wójt Gminy Łużna , Karol Górski , Stanisław Banach , Rafał Kukla , Wacław Ligęza , Jan Dziedzina, Bernard Stawiarski, Andrzej Stanek, Zbigniew Ludwin, Czesław Rakoczy, Małgorzata Małuch , Jacek Lelek, Dariusz Chorużyk, Stanisław Kiełbasa, Jan Przybylski, Jerzy Wałęga.

W ramach pierwszego naboru powiat nowosądecki, gminy z terenu powiatu nowosądeckiego oraz miasto Nowy Sącz otrzymają środki w wysokości ponad 173 mln zł, natomiast samorządy z terenu powiatu gorlickiego dostaną rządowe wsparcie w kwocie ponad 116 mln zł.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

W pierwszym naborze priorytetami były inwestycje bliskie ludziom m.in. inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

#PolskiŁad

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychRządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
@