W powiatowym szpitalu w Krynicy-Zdroju uroczyście otwarto nową pracownię RTG☢️

 Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi, lekarze będą mogli robić tysiące zdjęć rocznie. To szczególnie ważne w okresie zimowym, kiedy na Sądecczyznę przyjeżdża wielu turystów i narciarzy którzy często potrzebują fachowej pomocy medycznej.

O to, by znalazły się  środki na zakup nowego aparatu rentgenowskiego dla szpitala w Krynicy Zdroju  starania czynił Senator RP Wiktor Durlak. Również Łukasz Kmita pozytywnie zaopiniował wniosek krynickiego szpitala o ministerialną dotację na to urządzenie.

Aparat RTG wysokiej klasy zakupiono za kwotę blisko 1,7 miliona złotych z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Powiatu Nowosądeckiego i Fundacji Orlen. Z nowego urządzenia będą mogli korzystać przede wszystkim pacjenci ortopedyczni, ale też każdy, kto wymaga zrobienia dobrej jakości diagnostyki RTG.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i turystów odwiedzających nasz region.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in.: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski , wicewojewoda Józef Leśniak, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec , wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk , członkowie Rady Społecznej krynickiego szpitala, radni powiatowi: Maria Barbara Szarota, Przemysław Gajowski, Andrzej Gancarz, Michał Nowak, Wiesław Pióro  – prezes Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. w Krynicy-Zdroju, dr Marcin Radzięta – dyrektor szpitala w Limanowej oraz lekarze i pielęgniarki.

Krynicki szpital z aparatem rentgenowskim najnowszej generacjiKrynicki szpital z aparatem rentgenowskim najnowszej generacji
@