Uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Wójtowej obchodzona była już po raz XXIII. Święto Powierzenia zapoczątkowano w Wójtowej w 2000r., w którym została kanonizowana w Rzymie Siostra Faustyna-kapłanka Miłosierdzia Bożego.
W tym roku Msza Św. rozpoczęła się o godz. 11 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Wójtowej, której przewodniczył ks. Infułat Wisław Szurek. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na plac pod Remizę OSP, gdzie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Św. Floriana. Następnie wysłuchano okolicznościowych przemówień.
W uroczystości Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu wzięli udział parlamentarzyści Senator RP Alicja Zając, Senator RP Wiktor Durlak, Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP , Arkadiusz Mularczyk – Poseł na Sejm RP, władze samorządowe, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Radni Starostwa Powiatowego, Burmistrzowie i Wójtowie na czele z gospodarzem i inicjatorem corocznych uroczystości Wójtem Gminy Lipinki Czesławem Rakoczym, Radni Gmin Powiatu Gorlickiego, przedstawiciele powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Gorlickiego.
Uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu BożemuUroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu
@