Na peronie stacji PKP Gorlice-Zagórzany odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, w której udział wzięli senator Wiktor Durlak, senator Alicja Zając oraz posłowie Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP i Arkadiusz Mularczyk.
Głównym tematem konferencji była planowana przebudowa linii kolejowej z Gorlic do Jasła. Modernizacja linii 108 i 110 znalazła się pośród 34 zadań do realizacji w ramach programu Kolej Plus. Będzie to największa inwestycja w Małopolsce, obejmująca 31 km trasy kolejowej nr 108. W ramach zadania przewidziana jest rewitalizacja linii na odcinkach Gorlice-Gorlice Zagórzany oraz Gorlice Zagórzany-Jasło, a także budowa łącznicy kolejowej między liniami kolejowymi 108 i 110. Do tego dochodzi modernizacja kolejowej infrastruktury w gminach Moszczenica i Łużna. Chodzi o trzy stacje – Szalową, Wolę Łużańską oraz Moszczenicę.
Ponad 1200 km linii kolejowych w całym kraju zostanie objętych dofinansowaniem w ramach Programu Kolej Plus. Na liście są cztery projekty z Małopolski, w tym trzy dotyczące budowy nowych linii (Kraków – Myślenice, Kraków – Niepołomice, Kraków – Olkusz) i jeden dotyczący remontu – rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami
Budżet Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku zostanie zwiększony o 5,6 mld zł – do ponad 11 mld zł. Odbędzie się to przez przyjęcie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z 8 września 2000
Konferencja prasowa – przebudowa linii kolejowej z Gorlic do JasłaKonferencja prasowa – przebudowa linii kolejowej z Gorlic do Jasła
@