W dniu dzisiejszym w Urzędzie Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie z beneficjentami Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed oraz Senator RP Wiktor Durlak przekazali symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie łącznie 35 projektów na łączną kwotę 4,2 mln zł, które będą realizowane w naszym województwie w ramach programu ASOS. Z naszego regionu promesy otrzymali m.in. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice na kwotę 106 350,00 zł, Stowarzyszenie „ Wczoraj, Dziś, Jutro” z siedzibą w Gródku nad Dunajcem na kwotę 55 758,00 zł, Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord z Nowego Sącza na kwotę 80 000,00 zł, Fundacja Sadecka z Niskowej na kwotę 100 000,00 zł, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nowego Sącza na kwotę 195 200,00 zł, oraz Fundacja Instytut Państwa i Prawa z Nowego Sącza na kwotę 36 675,00 zł . W wydarzeniu uczestniczyli również: posłowie Urszula Rusecka, Filip Kaczyński, oraz Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

Głównym założeniem programu jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwianie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Dzięki rządowemu wsparciu, osoby starsze będą mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach kulturalnych i sportowych. W ramach ASOS realizowane będą również działania promujące aktywność społeczną i obywatelską osób starszych oraz inne inicjatywy mające na celu zapewnienie seniorom pomocy i opieki oraz poradnictwa psychologicznego.

Szacuje się, że skorzysta z nich blisko 85 tys. osób starszych.

 

Promesy Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób StarszychPromesy Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
@