Ocena aktualnych wydarzeń politycznych na Białorusi oraz ich wpływu na sytuację mniejszości polskiej była tematem ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

W trakcie obrad senatorowie zapoznali się z opracowaniem „Sytuacja polityczna i gospodarcza na Białorusi i perspektywy na przyszłość”, które zostało przygotowane na zlecenie Senatu RP przez pana  dr Marka Budzisza, eksperta ds. międzynarodowych z Warsaw Enterprise Institute.

Przedstawiając wyniki swojej analizy dr Marek Budzisz poinformował, że podczas ostatnich wyborów na Białorusi dochodziło do szeregu nieprawidłowości, a ich wyniki zostały sfałszowane. Zwracał również uwagę, że już przed wyborami, władze Białorusi przygotowywały się do stłumienia społecznych protestów. W opinii eksperta sytuacja gospodarcza na Białorusi stale się pogarsza, kraj jest mocno zadłużony, a opozycja została pozbawiona przywództwa. Jak podkreślił, trudno na obecną chwilę przewidzieć dalszy rozwój sytuacji na Białorusi.

Informację na temat aktualnych wydarzeń na Białorusi oraz działań podejmowanych przez polski rząd i Prezydenta RP przedstawił senatorom również podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wiceminister Paweł Jabłoński mówił m.in. o wspólnym oświadczeniu prezydentów Polski i Litwy na temat ostatnich wydarzeń na Białorusi oraz apelu premiera Mateusza Morawieckiego do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie aktualnej sytuacji na Białorusi. Ponadto skrytykował brutalne użycie siły wobec protestujących, jako nieadekwatne oraz prowadzące do zaostrzenia konfliktu. Zwrócił także uwagę, iż w obecnej sytuacji należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie represji władz białoruskich wobec obywateli i doprowadzenie do dialogu władz ze społeczeństwem.

Podczas posiedzenia Komisji głos zabrała również pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Telewizji Biełsat, która m.in. zwróciła uwagę, że poziom determinacji osób manifestujących rośnie, a sytuacja na Białoruś jest bardzo dynamiczna.

W trakcie dyskusji senatorowie dopytywali zaproszonych na posiedzenie Komisji gości m.in. o reakcje władz rosyjskich na aktualne wydarzenia na Białorusi oraz podnosili kwestie dotyczące sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.

fot.senat.gov.pl

Prace w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za GranicąPrace w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
@