Prace w komisjach senackich

Date : 20 stycznia 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Nowelizacja ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera była przedmiotem obrad podczas wspólnego posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Ustawa wydłuża okres przedawnienia za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (dane PNR), wprowadza możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych oraz przewiduje objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, nowelizacja ma na celu odciążenie branży lotniczej, która z uwagi na utrzymującą się pandemię wirusa SARS-CoV-2 i przyjętą z tego powodu na całym świecie politykę obostrzeń, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Zaproponowane w nowelizacji rozwiązania nie znalazły uznania wśród większości senatorów. Komisje zdecydowały, że będą rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy w całości.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zgłosiła 6 poprawek do ustawy o dokumentach paszportowych. Zaproponowane przez Komisje zmiany mają charakter legislacyjny, doprecyzowujący i redakcyjny, a większość z przegłosowanych poprawek zyskała akceptację strony rządowej.

Głównym celem ustawy o dokumentach paszportowych jest utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych, który zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) oraz lokalne ewidencje. Ma on być komponentem Systemu Rejestrów Państwowych, który obecnie łączy sześć rejestrów m.in. PESEL, dowodów osobistych (RDO), stanu cywilnego (RSC) czy danych kontaktowych (RDK). Utworzenie nowego rejestru sprawi m.in., że nie trzeba będzie wypełniać papierowego wniosku o paszport. Po zmianach wniosek paszportowy będzie generowany automatycznie z systemu przez urzędnika, a obywatel będzie zobowiązany jedynie złożyć podpis (za pomocą elektronicznego urządzenia). Po utworzeniu nowego rejestru uruchomione zostaną także nowe e-usługi, za pomocą których obywatel będzie m.in. miał możliwość sprawdzenia ważności paszportu oraz jego szybkiego unieważnienia (np. w przypadku utraty lub kradzieży dokumentu).

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@