Uroczyste obchody jubileuszu 100 lecia działalności jednostki, odbyły się w sobotę 7 sierpnia 2021 r. na stadionie sportowym w Muszynce.

O godzinie 13:00  uroczystość rozpoczęła się mszą św. po której nastąpiło pożegnanie obecnego sztandaru, a poświęcenie i przekazanie nowego. Uroczystość była również okazją do uhonorowania tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynce. Strażacy zostali  odznaczeni medalami, które wręczał im Edward Siarka – sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i jednocześnie prezes Zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce oraz st. bryg. Paweł Motyka – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział m.in.: wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, Piotr Ryba – burmistrz Miasta i Gminy Krynica Zdrój, ks. Marian Stach, Ryszard Wąsowicz – kierownik PCZK w Nowym Sączu, nadkom. Andrzej Stach – Komendant Komisariatu Policji w Krynicy Zdrój, strażacy z OSP Muszynka i zaprzyjaźnieni druhowie z Sądecczyzny i Słowacji.

Podczas uroczystości złożyłem  wszystkim Druhnom i Druhom gratulacje z okazji tak pięknego Jubileuszu oraz słowa uznania za ofiarność, bezinteresowność i odwagę w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.

Wszystkich przybyłych na jubileusz gości i strażaków witał prezes OSP Muszynka Wiesław Zarzeka, a uroczystość uświetniła orkiestra OSP Florynka.

Nowy sztandar dla druhów OSP w MuszynceNowy sztandar dla druhów OSP w Muszynce
@