XXX posiedzenie Senatu RP

Date : 21 września 2021

Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą, w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. była głównym tematem 30. posiedzenia Senatu RP.

Uchwalona w ub. tygodniu przez Sejm RP ustawa, zakłada że rekompensaty będą przysługiwać przedsiębiorcom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, pilotom wycieczek, przewodnikom turystyki oraz firmom gastronomicznym, które działają na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą rekompensata ma być ustalana za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu podmiotu ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Senat wprowadził do ustawy kilkanaście poprawek, które m.in. rozszerzają grupę beneficjentów wsparcia o przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek, zajmujących się przewozem turystów, kulturą, rozrywką i rekreacją. Jedna z wprowadzonych poprawek zakłada także zwiększenie poziomu rekompensaty z 65 do 80% średniego miesięcznego przychodu uprawnionego przedsiębiorcy. Ustawę wraz z poprawkami senatorowie poparli jednogłośne. Senat podjął także okolicznościową uchwałę w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. W uchwale możemy przeczytać m.in. że „(…) Senat Rzeczpospolitej pragnie dziś pochylić głowę i oddać cześć Bohaterom Komitetu Obrony Robotników” a „(…)Rocznica powstania KOR nakazuje nam podziękować tym wszystkim, którzy 45 lat temu postanowili, iż historia Polski pobiegnie zupełnie innym torem, niż planowała to komunistyczna dyktatura”.

XXX posiedzenie Senatu RPXXX posiedzenie Senatu RP
@