XXX posiedzenie Senatu RP

Date : 21 września 2021

Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą, w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. była głównym tematem 30. posiedzenia Senatu RP.

Uchwalona w ub. tygodniu przez Sejm RP ustawa, zakłada że rekompensaty będą przysługiwać przedsiębiorcom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, pilotom wycieczek, przewodnikom turystyki oraz firmom gastronomicznym, które działają na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą rekompensata ma być ustalana za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu podmiotu ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Senat wprowadził do ustawy kilkanaście poprawek, które m.in. rozszerzają grupę beneficjentów wsparcia o przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek, zajmujących się przewozem turystów, kulturą, rozrywką i rekreacją. Jedna z wprowadzonych poprawek zakłada także zwiększenie poziomu rekompensaty z 65 do 80% średniego miesięcznego przychodu uprawnionego przedsiębiorcy. Ustawę wraz z poprawkami senatorowie poparli jednogłośne. Senat podjął także okolicznościową uchwałę w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. W uchwale możemy przeczytać m.in. że „(…) Senat Rzeczpospolitej pragnie dziś pochylić głowę i oddać cześć Bohaterom Komitetu Obrony Robotników” a „(…)Rocznica powstania KOR nakazuje nam podziękować tym wszystkim, którzy 45 lat temu postanowili, iż historia Polski pobiegnie zupełnie innym torem, niż planowała to komunistyczna dyktatura”.

@