XLVII posiedzenie Senatu RP

Date : 5 sierpnia 2022

W czwartek zakończyło się 47. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli dziewięć ustaw, podjęli uchwałę okolicznościową w zawiązku z 85. rocznicą Wielkiego Strajku Chłopskiego, powołali członka KRRIT oraz zapoznali się z informacją Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego, którą przedstawiła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Jej głównym celem jest znaczące zaostrzenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Ustawa zakłada m.in., że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Zgodnie z przepisami środki z nawiązki trafić mają do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posłużą one nie tylko do usuwania skutków działalności przestępczej, ale także zasilą różne programy ekologiczne, mające na celu m.in. poprawę jakości powietrza i wody w Polsce.

Nowe przepisy zakładają ponadto podniesienie kary za zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym. W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wyższe kary mają obowiązywać również m.in. za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Grozić za to będzie kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Z poprawkami senatorowie przyjęli ustawę o dodatku węglowym, która pierwotnie zakładała, że jednorazowy dodatek tj. 3 tys. zł. przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, w którego składzie musi być co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Przyjęte przez Senat poprawki m.in. rozszerzają zakres gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania specjalnego dodatku grzewczego, wprowadzając dopłatę dla wszystkich użytkowników, niezależnie od wykorzystywanego przez niech paliwa do ogrzewania.

Senat wprowadził również poprawki do ustawy o kredycie hipotecznym, która eliminuje pobieranie przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, gdy wniosek o wpis był zasadny. Senatorowie wprowadzili do regulacji poprawki poszerzające katalog osób, które mogą skorzystać z tego rozwiązania. Wprowadzone zmiany w ustawie zakładają, że również koszty ponoszone przez osoby, które podpisały umowę kredytową i już oczekują na wpis hipoteki do księgi wieczystej, mogły być beneficjentami wprowadzanego rozwiązania.

Większość senacka w całości odrzuciła ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zakłada m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. Skutkiem tych zmian ma być utworzenie grupy kapitałowej CPK skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Grupa będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację realizacji inwestycji i integrację zasobów państwa wokół programu CPK. Ponadto, ustawa poszerza katalog zadań pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego o zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK w kontekście m.in. Airport City oraz nowych obszarów mieszkaniowych i gospodarczych.

Senat odrzucił również nowelizację Kodeksu karnego zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa, wprowadzającą tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców. Nowela m.in. podnosiła z 15 do 30 lat górną granicę kary pozbawienia wolności i likwidowała karę 25 lat więzienia. Wprowadzała również karę tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Z 30 do 40 lat wydłużała okres przedawnienia zbrodni zabójstwa. Ponadto wprowadzała także nowe typy przestępstw – przyjęcie zlecenia zabójstwa i przygotowanie do zabójstwa. Nowela przewidywała także zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię: od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie miało grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, za zgwałcenie z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za zgwałcenie dziecka; od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie za zgwałcenie ze śmiercią ofiary w następstwie.

XLVII posiedzenie Senatu RPXLVII posiedzenie Senatu RP
@