Posiedzenie 63. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniuPosiedzenie 63. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu
@