Posiedzenie 62. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem  8. porządku obrad: ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysaPosiedzenie 62. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem  8. porządku obrad: ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
@