Posiedzenie 50. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorcówPosiedzenie 50. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
@