W Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu odbyło się wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Sądecczyzny 👨‍🚒👩‍🚒. Dzięki dotacji z rezerwy premiera Mateusz Morawiecki do naszego regionu trafiło ponad 488 tysięcy złotych, które przyczynią się do rozwoju MDP. Podczas przemówienia podziękowałem opiekunom i działaczom OSP za włożony trud w opiekę nad młodymi strażakami. Warto powiedzieć, że na Sądecczyźnie funkcjonują 93 MDP liczące 2038 młodych strażaków. 👏👏👏
Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z SądecczyznyPromesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Sądecczyzny
@