Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego

Date : 7 listopada 2022
Kolejne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Podczas spotkania zostały przedstawione działania nt. budowy lini kolejowej 104, która połączy Nowy Sącz z Krakowem oraz prac związanych z budową „Sądeczanki”
Ustalenia zostały podsumowane na briefingu prasowym, w którym wzięli udział: przewodniczący Zespołu, sekretarz stanu ds. polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk , Jan Duda – Poseł na Sejm RP , Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek – Żelazko, Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Senator RP Wiktor Durlak oraz Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Fot. Jan Lorek MUW
Posiedzenie Zespołu ParlamentarnegoPosiedzenie Zespołu Parlamentarnego
@