W dniu 2 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w czasie którego senatorowie m.in. zapoznali się z raportem organizacji samorządowych oraz koreferatem dr Jarosława Nenemana (Uniwersytet Łódzki) na temat stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Senatorowie wysłuchali także przedstawicieli świata nauki, którzy poruszyli zagadnienia dotyczące adekwatności źródeł finansowania do zakresu zadań JST oraz znaczenia stabilności zasilania finansowego JST.

W czasie posiedzenia Komisji senatorowie zapoznali się z założeniami do projektów ustaw o zmianie ustawy o dochodach JST, ustawy o subwencji rozwojowej (VAT od inwestycji) oraz projektem ustawy o subwencji ekologicznej (obszary wykluczone).

fot. Kancelaria Senatu

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji PaństwowejPosiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
@