Piąte posiedzenie Senatu RP

Date : 27 lutego 2020

27 lutego 2020 r. zakończyło się 5 posiedzenie Senatu, podczas którego Izba wprowadziła poprawki i przyjęła ustawę budżetową na rok 2020, a także ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowującą przepisy do prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych.

Senatorowie wysłuchali ponadto informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Izba zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, którą przedstawili wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.

Podczas 5 posiedzenia Senat podjął uchwałę w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Źródło:https://www.senat.gov.pl/

Piąte posiedzenie Senatu RPPiąte posiedzenie Senatu RP
@