W niedzielę strażacy ochotnicy 🧑‍🚒👨‍🚒 z terenu gminy Korzenna świętowali Dzień Strażaka. Uroczystość połączona była z obchodami 90. rocznicy utworzenia jednostki OSP Wojnarowa-KSRG
Gminny Dzień Strażaka rozpoczął się od uroczystego przemarszu jednostek OSP ze stadionu do kościoła parafialnego, gdzie druhowie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w mszy św. sprawowanej w intencji strażaków i ich rodzin.
Kolejnym punktem obchodów Gminnego Dnia Strażaka był uroczysty apel przy Szkole Podstawowej w Wojnarowej. Po wciągnięciu flagi na maszt, odśpiewaniu hymnu narodowego i przypomnieniu najważniejszych rozdziałów z historii OSP Wojnarowa, strażakom wręczone zostały odznaczenia 🎖
Odznakę honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej odebrali druhowie: Włodzimierz Piórkowski oraz Mieczysław Kiełbasa, odznakę Strażaka Wzorowy otrzymał druh Tomasz Oracz. Statuetką „Ludzie Wielkiego Serca” nadawaną przez Wójta Gminy Korzenna uhonorowano długoletniego prezesa OSP Wojnarowa druha Ryszarda Bartusiaka.
@