W niedzielę strażacy ochotnicy 🧑‍🚒👨‍🚒 z terenu gminy Korzenna świętowali Dzień Strażaka. Uroczystość połączona była z obchodami 90. rocznicy utworzenia jednostki OSP Wojnarowa-KSRG
Gminny Dzień Strażaka rozpoczął się od uroczystego przemarszu jednostek OSP ze stadionu do kościoła parafialnego, gdzie druhowie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w mszy św. sprawowanej w intencji strażaków i ich rodzin.
Kolejnym punktem obchodów Gminnego Dnia Strażaka był uroczysty apel przy Szkole Podstawowej w Wojnarowej. Po wciągnięciu flagi na maszt, odśpiewaniu hymnu narodowego i przypomnieniu najważniejszych rozdziałów z historii OSP Wojnarowa, strażakom wręczone zostały odznaczenia 🎖
Odznakę honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej odebrali druhowie: Włodzimierz Piórkowski oraz Mieczysław Kiełbasa, odznakę Strażaka Wzorowy otrzymał druh Tomasz Oracz. Statuetką „Ludzie Wielkiego Serca” nadawaną przez Wójta Gminy Korzenna uhonorowano długoletniego prezesa OSP Wojnarowa druha Ryszarda Bartusiaka.
Gminny Dzień Strażaka w WojnarowejGminny Dzień Strażaka w Wojnarowej
@