Posiedzenie 45. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustawPosiedzenie 45. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw
@