Z okazji 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego senator Wiktor Durlak wraz z parlamentarzystami, władzami samorządowymi oraz członkami Solidarności z lat 80-tych uczcił ofiary komunistycznego terroru. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. za ojczyznę w kościele MB Niepokalanej. Delegaci udali się pod pomnik Solidarności. Odczytano nazwiska Sądeczan, których zabito podczas stanu wojennego. Ku czci zmarłych złożono kwiaty. W trakcie uroczystości wygłoszono apel o pamięć dla Tych, którym w obronie wolności i godności, a także solidarnościowych ideałów z sierpnia 1980 r., przyszło zapłacić życiem, pobytem w więzieniu, utratą pracy lub zdrowia.

Fot. Krzysztof Gryzło

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, Nowy Sącz38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, Nowy Sącz
@