17 i 18 czerwca 2023 roku, Stróże stały się miejscem wyjątkowego wydarzenia – „Przeglądu Dorobku Kulturalnego Gminy Grybów”.
Ten dwudniowy festiwal był okazją do zaprezentowania i docenienia bogactwa kultury regionalnej. W ciągu tych dni, uczestnicy przeglądu mieli okazję podziwiać różnorodność form artystycznych, które były prezentowane – od tradycyjnych tańców ludowych 💃 przez dzieła lokalnych artystów, aż po występy Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu.
Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu i podziwiać zaangażowanie tak wielu osób w kultywowanie naszych tradycji. Jestem wdzięczny wszystkim artystom i twórcom, którzy wnieśli swój wkład w ten przegląd, organizatorom oraz publiczności, która z tak dużym entuzjazmem wspierała każdy występ.
Przeglądu Dorobku Kulturalnego Gminy GrybówPrzeglądu Dorobku Kulturalnego Gminy Grybów
@