Oświadczenie złożone przez senatora Wiktora Durlaka na 54. posiedzeniu Senatu w dniu 29-11-2022r.Oświadczenie złożone przez senatora Wiktora Durlaka na 54. posiedzeniu Senatu w dniu 29-11-2022r.
@