Oświadczenie złożone przez senatora Wiktora Durlaka na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 11 września 2020 r.Oświadczenie złożone przez senatora Wiktora Durlaka na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 11 września 2020 r.
@