Oświadczenie złożone przez senatora Wiktora Durlaka na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 	17-03-2022r.Oświadczenie złożone przez senatora Wiktora Durlaka na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 	17-03-2022r.
@