Senator RP Wiktor Durlak wziął udział w Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się 24 stycznia 2020 r. w Kärcher Hali Cracovia, Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie.

Tegoroczne wydarzenie zorganizowano pod hasłem „Młodość i doświadczenie. Współpraca międzypokoleniowa na rzecz rozwoju małopolskich firm”. W konferencji uczestniczyli pracownicy publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy, szkoleniowcy, a także przedstawiciele władz samorządowych – m.in. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski oraz Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Zaproszeni goście, w ramach dyskusji, podkreślali konieczność inwestycji w pracownika – w jego szkolenie, rozwój, odpowiednie wynagrodzenie oraz motywację.

Podczas konferencji wręczono nagrody, m.in. w kategoriach: Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników i Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Celem konkursu, organizowanego wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Pracownikom publicznych służb zatrudnienia przyznano ponadto odznaczenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Źródło: www. wupkrakow.praca.gov.pl
Fot: M. Sumera, arch.

Małopolska Konferencja Publicznych Służb ZatrudnieniaMałopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia
@