Czwarte posiedzenie Senatu RP

Date : 7 lutego 2020

W dniach 5, 6 i 7 lutego br. odbyło się czwarte posiedzenie Senatu RP, podczas którego Senator Wiktor Durlak pełnił funkcję Sekretarza.

W pierwszych dniach obrad Senat rozpatrzył następujące ustawy:
– Ustawę o zmianie ustawy o Radiofonii i Telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.
– Ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
– Ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.
– Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Podczas kolejnych posiedzeń Senat rozpatrzył 15 ustaw. Odrzucono 4 ustawy, 3 przyjęto bez poprawek, w 8 wprowadzono zmiany.

Szczegółowe informacje dotyczące posiedzeń, wraz z ich protokołami można znaleźć na stronie Senatu RP w dziale Aktualności oraz Posiedzenia

Fot. M. Józefaciuk (Kancelaria Senatu).

Fot. M. Józefaciuk (Kancelaria Senatu).

Czwarte posiedzenie Senatu RPCzwarte posiedzenie Senatu RP
@