W zw.  zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Biuro Senatora RP Wiktora Durlaka w Grybowie od dnia 16.03.2020 r. będzie nieczynne do odwołania. 

Wszystkie sprawy można załatwić drogą mailową lub telefonicznie:

  • email: biuro@wiktordurlak.pl
  • tel: 882 707 338.

Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19. 

Biuro Senatora – komunikat w zw. z sytuacją epidemiologicznąBiuro Senatora – komunikat w zw. z sytuacją epidemiologiczną
@