Senator Wiktor Durlak Dyżur

Senator RP Wiktor Durlak zaprasza na dyżur senatorski.

Odbędzie się on w dn. 20 stycznia 2020 r., w biurze senatorskim w Grybowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, w godzinach od 9.00-13.00 oraz 15.00 – 17.00.

Podczas dyżuru mieszkańcy ziemi sądeckiej i gorlickiej będą mogli opowiedzieć Panu Senatorowi o swoich sprawach; przekazać petycje lub wnioski.

Senator Wiktor Durlak interweniuje i jest gotów służyć Państwu pomocą, a zwłaszcza w kontekście tematów, które mają związek z osobami lub grupami społecznymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji. 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce interwencje/petycje oraz kontakt

Zapraszamy do biura w Grybowie. 

Dyżur Senatorski – 20 stycznia 2020, Grybów ul. Kazimierza Wielkiego 2Dyżur Senatorski – 20 stycznia 2020, Grybów ul. Kazimierza Wielkiego 2
@