Sesja Rady Gminy Grybów

Date : 22 czerwca 2021

W dniu 22 czerwca br. odbyła się Sesja Rady Gminy Grybów.

Zaplanowany porządek obrad obejmował m.in. udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Grybów oraz przyznanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W sesji wzięli  udział wszyscy radni, którzy jednogłośnie przyznali Wójtowi  wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku. Oprócz radnych, Wójta Gminy wraz zastępcą, sekretarza oraz skarbnika Urzędu Gminy, swoją obecnością na sesji zaszczycili Senator RP Wiktor Durlak, Wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego Antoni Koszyk oraz radni Powiatu Nowosądeckiego.

Sesja Rady Gminy GrybówSesja Rady Gminy Grybów
@